Husdjur

Det nyfikna sättet hundar kommunicerar genom sina svansar

#image_title
185views

De hundar svans Det är en avgörande del av din anatomi och ett viktigt verktyg för att kommunicera med omvärlden. Svansens position och rörelse kan erbjuda värdefull information om en hunds humör och känslor. Om den är i en upprätt och fast position indikerar det förtroende och kan i vissa fall vara ett tecken på en dominerande attityd. Hunden känner sig trygg och säker i sin miljö.

Med tiden har många vetenskapliga studier undersökt detta Olika användningsområden för hundars svansar och vad deras olika rörelser betyder. Hundar använder det främst som ett kommunikationsmedel, därför är det viktigt att noggrant observera både dess position och dess rörelser för att säkerställa det.

Vad kommunicerar hundar när de flyttar lokalen?

Det finns de som tror att hundar viftar på svansen endast när de har goda avsikter, men ingenting kan vara längre från sanningen. Därför är det avgörande att vara uppmärksam på andra signaler som de sänder genom svansen, såsom rörelseomfånget eller höjden på vilken de bär den. Dessutom, för att förstå dess verkliga innebörd, är det viktigt att också observera hundens kroppshållning.

I allmänhet, När svansen är en viss höjd indikerar det att hunden är självsäker.. Samtidigt, om det är lågt, är det relaterat till större osäkerhet hos djuret. När vi bedömer denna aspekt måste vi beakta svansens viloposition som vanligtvis är vanligt. Till exempel, hundar av spetstyp har sina svansar högt när de är avslappnade.

En av de mest relevanta aspekterna är hastigheten med vilken hunden rör svansen. När rörelsen är snabb betyder det att hunden är upphetsad., speciellt om rörelsen, förutom att vara snabb, också är kort. Tvärtom, när hunden är orolig eller nervös, tenderar den att få svansen sänkt och vifta stelare.

Senare forskning har visat att det också är viktigt att överväga åt vilket håll hundens svans viftar för att förstå dess betydelse. Om rörelsen är bredare åt vänster indikerar det det din högra hjärnhalva har aktiveratsvilket tyder på att du vill undvika situationen.

Å andra sidan, om rörelsen är bredare åt höger betyder det att den vänstra hjärnhalvan har aktiverats, vilket indikerar att hunden är glad eller glad. Dessa fynd belyser Hundsvans språkkomplexitet.

Leave a Response