robin, Erithacus rubecula, är en flyttfågel vars häckningsplats är Slovakien. Efter landsflykten övervintrar det ofta här. Vi kan höra honom sjunga under varmare vinterdagar. Dessa fåglar tillhör flugsnapparna och är värda att ha i trädgården. De livnär sig på det vi skulle vilja utrota. Vad ska du mata rödhakar på vintern för att hjälpa dem att överleva till våren? Här är några tips.

Foto: shutterstock/ayatesphotos

Hur ser en rödhake ut?

Alla har definitivt sett en rödhake, även om inte alla är medvetna om det. Hur ser en rödhake ut? Det är en sparvstor fågel, men kännetecknas av en orange fläck på bröstet. Denna plats sträcker sig till näbb- och pannområdet, därav fågelns namn. Resten av fjäderdräkten är brungrå.

Rödhaken har en upprätt hållning och en rörlig svans. Längden på kroppen når 14 cm och vikten är 14 till 18 g. Det är karakteristiskt att utseendet och storleken på det röda ögat är likartat hos båda könen. Detta är inte en vanlig egenskap bland fåglar. Rödhaken kännetecknas av relativt stora lysande ögon, vilket gör att den kan jaga effektivt på natten.

Vad äter rödhakar på vintern – vad matar du dem?

En Robins diet är sannolikt inte vegetarisk. Dessa fåglar är de livnär sig på insekter och deras larver, små ryggradslösa djur och spindlar. På vintern livnär de sig också på frukt som finns kvar på träden. Smarta fåglar i det vilda spårar större djur, som vildsvin. Larver och daggmaskar tas från jorden som grävts upp av dem.

En rödhake klarar sig hela året, men behöver ibland hjälp på vintern. Vad ska man mata rödhake på vintern? Helst ska det vara mjuk mat – frukostflingor, torkad frukt, solrosfrön. Rödhaken kommer också att njuta av skivade äpplen och bär. En riktig delikatess för henne är torkade whitetaillarver, som finns i djuraffärer. De är en utmärkt källa till protein.

Förutom frågan om vad man ska mata rödhakar, finns det en annan – hur man gör det. Dessa fåglar gillar inte högt placerade matare. De livnär sig på marken och på vintern är det bäst att placera mat där. En matare placerad på marken kommer också att fungera bra.

Foto: shutterstock/Martin Hibberd

Var bor rödhaken?

Robins väljer platser där det finns mycket tjocka buskar och gräs för sitt boende. De arbetar i skogar där det finns mycket växtlighet och undervegetation. De springer också gärna runt i buskarna i löven som ligger på marken. Rödhaken kommer också att bosätta sig i en stadspark eller i en gammal trädgård. Närvaron av tjocka buskar är mycket viktig för henne – hon letar efter en boplats i dem.

Den placerar boet på marken eller lågt ovanför marken. Den väljer trädsticklingar, ruttnande grenar eller små håligheter i marken. Om du vill skapa en lämplig livsmiljö för rödhaken, plantera täta och mångsidiga buskar i trädgården bredvid det större gräset. En böjd trädstam, ett knippe skal eller en röra av löv hon lämnar efter sig kommer att ge henne ytterligare motivation.

Robins sång

Červenka är en oförglömlig sångerska, oavsett kön. Hennes höga sång inleds med flera höga, korta visslingar, som sedan utvecklas till en lång improvisation. Den är full av lån från omgivningen och upprepar sig aldrig. Det hörs hela dagen, vilket inte är så vanligt hos fåglar.

Lilla robin använder sång för att kommunicera med sina partners. Faktum är att han vill varna dem – dessa fåglar är väldigt territoriella och gillar inte att bli störda.

Om rödhakens sång inte avskräcker inkräktare kommer fågeln att slåss för sitt territorium. Det blir en kort kamp till en början. Om konflikten inte löses kommer de att slåss ihjäl varandra.

Vi kan sjunga en rödhake hörs under tidig vår, sommar och sen höst. Rödhakens röst på hösten och vintern är dock något mindre intensiv. Honor är tysta bara under häckningsperioden – i början av april och i juni.

Redaktion Passion i dig.

Relaterade artiklar:

Stor återkomst av valar till Antarktis. ”Fantastiskt antal valar”

En ny art av igelkott har upptäckts i Kina. Det ser ut som en miniatyr