Praktiska Tips

Hur man eliminerar mjöldagg i växter

#image_title
806views

Det finns många och mycket olika skadedjur som vanligtvis angriper våra växter, och vi måste lära oss om dem för att hålla dem skyddade och förhindra att de angriper dem innan det är för sent. I det senare fallet, på grund av de mycket allvarliga konsekvenser det orsakar, bör du veta hur man eliminerar mjöldagg i och hur man förhindrar att det dyker upp igen.

Många växtägare vill ta reda på hur man kan eliminera mjöldaggssvampen eftersom det är en av de nuvarande skadedjuren som förökar sig mest i spanska hem. Om du fram till nu har haft turen att inte stöta på det är det ändå viktigt att du informerar dig. Därefter ska vi lära dig hur du identifierar svampen och hur du behandlar den så att den inte skadar dina exemplar.

Hur vet man om det är mjöldagg?

Vi talar om en kryptogam sjukdom, det vill säga orsakad av svampar, till vilken Vi kallar oss i folkmun för vitkalkning. I allmänhet tillhör svampar familjerna Erysiphe och Uncinula, även om alla underarter agerar på liknande sätt. Visuellt är det omöjligt att skilja den ena från den andra eftersom skillnaderna är minimala. Naturligtvis sliter de alla på blad och stjälkar.

Även om detta tillstånd kan förändra utseendet och utvecklingen av alla växter, tenderar det att påverka utseendet på livet eller vinstocken. Andra växter som det är släkt med är rosenbuskar, meloner, begonia, zucchini och äppelträd. Problemet Det är verkligen att pesten, introducerades till Europa i mitten av 1800-taletanpassar sig till de tekniker som används för att eliminera det.

Prover angripna av dessa svampar uppvisar en rad mycket vanliga symtom, såsom ett ”bomullsaktigt” vitt lager. Det kan förvirra oss, i en avlägsen observation, med aska. Skiktet bildas av svampens mycel, en komplex struktur som gör att den kan fortplanta sig. Och det kommer den andra nackdelen: när den gör det når den närliggande växter.

Vad händer om jag äter mjöldagg?

Även om många skadedjur inte utgör någon hälsorisk, är dessa svampar farliga eftersom om du konsumerar dem av misstag kan du drabbas av andningssvikt. Och det finns en mycket specifik försiktighetsåtgärd: rök inte marijuana infekterad med denna svamp eftersom effekten kan multipliceras flera gånger. Om du inte går till en klinik eller sjukhus i tid kommer de inte att kunna göra något för dig.

Hur eliminerar man denna svamp?

Nu när du vet alla förändringar som denna svamp kan orsaka i växter och hos dem som konsumerar dem, undrar du förmodligen vilken svampdödande medel som dödar mjöldagg. När du har kasserat de drabbade växtdelarna, se till att göra det täcka såren så att svampen Gå inte framåt igen, du måste spraya proverna med svavel.

Vilken svampdödande medel dödar mjöldagg?

Idag är svavel för växter den enda fungicid som har visat sig vara effektiv mot svamparna Erysiphe och Uncinula. Normalt räcker det med att strö de drabbade plantorna ett par gånger i veckan, i två veckor, för att återställa dem. Det är en bra idé att göra sig besväret att även damma av de omgivande växterna för att döda eventuella kvarvarande svampar där.

Vid vilken temperatur dör den?

Och det som kan hjälpa dig i dessa fall är att ha en uppfattning om vilken temperatur mjöldagg dör vid. Du kan enkelt förhindra att det uppstår genom att skapa miljöer med låg luftfuktighet och extrema temperaturer, vare sig det är kallt eller varmt.

Det händer att denna svamp växer i uteplatser och trädgårdar med hög luftfuktighet och tempererade temperaturer, och i jordar med rikligt med kväve. Det är därför vi tenderar att se det mer under mellansäsongerna. Du kan dra fördel av denna data till din fördel för att bekämpa den från första stund. Som? Missbruk inte konstgödsel och kontrollera dina växter regelbundet.

Leave a Response