Praktiska Tips

Vad din tvättmaskin vill berätta för dig: En lista med felkoder för olika modeller som kommer att göra livet enklare för varje ägare!

#image_title
200views

Moderna tvättmaskiner är en riktig hjälpare för varje hemmafru. Smarta tvättmaskiner sparar oss tid under normal tvätt, torkning och ibland även strykning.

Tvättmaskiner är utrustade med många användbara funktioner, inklusive möjligheten till självdiagnos av fel.

Problemet är att inte alla koder kan förstås snabbt.

Därför ger vi dig en översikt över de vanligaste felkoderna, som de mest kända modellerna av tvättmaskiner låter dig veta att något är fel.

INDESIT

F01 – problem under drift av drivmotorn på grund av kortslutning i styrkretsen.

Vad din tvättmaskin vill berätta för dig: En lista med felkoder för olika modeller som kommer att göra livet enklare för varje ägare!

F02 – det finns ingen signal om driften av motorn från teknogeneratorn till den elektroniska styrenheten.

F03 – problem med driften av temperatursensorn.

F04 – enheten signalerar ett fel på vattennivågivaren.

F05 – problem med vattenavlopp.

F06 – knappfelssignal.

Vad din tvättmaskin vill berätta för dig: En lista med felkoder för olika modeller som kommer att göra livet enklare för varje ägare!

F07 – maskinen varnar för att värmeelementet inte är nedsänkt i vatten.

F08 – fel på värmeelementet.

F09 – fel på elektronisk styrning.

F10 – fel i driften av vattennivågivaren.

F11 – det var problem med driften av avloppspumpen.

Vad din tvättmaskin vill berätta för dig: En lista med felkoder för olika modeller som kommer att göra livet enklare för varje ägare!

F12 – kommunikationsproblem mellan den elektroniska styrenheten och indikatormodulen.

F13 – fel i torkprocessen.

F14 – torkfel (torkning startar inte).

F15 – torkningsfel (torkningen stängs inte av).

F17 – fel vid styrning av låset (dörren är inte ordentligt stängd).

F18 – fel i mikroprocessordrift.

SAMSUNG

E1 – vatteninställningsfel.

E2 – problem vid tömning av vatten från systemet (tömningstiden skiljer sig från den tid som tillverkaren ställt in).

E3 – tankspill.

E4 – mängden tvätt som stoppas i tvättmaskinen överstiger normen.

E5, E6 – problem med värmevatten.

Vad din tvättmaskin vill berätta för dig: En lista med felkoder för olika modeller som kommer att göra livet enklare för varje ägare!

E7 – vattensensorfel.

E8 – temperaturregimen observeras inte.

E9 – tvättmaskinen signalerar en vattenläcka.

LG

PE – problem med driften av vattennivågivaren.

FE – tankspill.

DE – problem med dörrlåset (kontrollera att det är ordentligt tätt).

IE – vattenfyllningsproblem: tvättmaskinen kan inte få tillräckligt med vatten.

OE – Dräneringsproblem: kontrollera skicket på slangen och filtret.

UE – trumjusteringsbrott.

TE – temperaturregimen observeras inte.

LE – fel i funktion av blockeringsmekanismen.

E3 – systemet kan inte bestämma belastningen.

AE – tvättmaskinen signalerar ett fel i det automatiska avstängningssystemet.

E1 – vattenläckage.

HE – värmeelementet är skadat.

SE – systemet har upptäckt ett fel på motorns drivbrytare.

ELECTROLUX, ZANUSSI

E11 – problem med vattenpåfyllning.

E13 – vattenläckage.

E21 – förekomst av ett dräneringsproblem: vattnet har inte tömts på mer än 10 minuter.

E23 – maskinen signalerar ett fel i avloppspumpen.

E24 – fel på avloppspumpen.

E33 – okoordinerad drift av vattennivågivare.

E35 – ett vattenfyllningsproblem upptäcktes. Vattennivån i tanken är högre än normalt.

E36 – skada på vattennivågivaren.

E37 – vattennivågivaren är defekt.

E39 – fel på vattennivågivaren.

E41 – tvättmaskinens lucka är inte ordentligt stängd.

E42 – systemet upptäckte ett dörrlåsfel.

E43 – felaktigt lås.

E44 – systemet upptäckte ett fel på dörrstängningssensorn.

E45 – fel i styrkretsen (i den elektroniska regulatorn).

E51 – drivmotorfel, som föregicks av en kortslutning i styrelementet.

E52 – det finns ingen kontakt mellan den elektroniska regulatorn och tachogeneratorn.

E53 – fel på drivmotorns styrkrets.

E54 – fel på en av motorns två kontaktgrupper har misslyckats.

E61 – temperaturregimen bryts, vattnet når inte den temperatur som ställts in av programmet.

E66 – systemet upptäckte ett reläfel.

E71 – temperatursensorfel (ökat motstånd).

E82 – systemet upptäckte problem vid manövrering av väljaren (en enhet för att välja program och cykler).

E83 – systemet upptäckte ett fel vid läsning av data från väljaren.

E84 – tvättmaskinens konfigurationsfel.

Leave a Response