Trädgård och Odling

Lite kända trädgårdslagar som du kanske bryter mot och som du kan få enorma böter för

#image_title
139views

En trädgård är inte bara en oas av lugn, omsorg om grönska, ett hörn där du kan krypa ihop med en bok eller en plats för sommarfirande. Trädgården och arbetet med den är också bunden av olika lagar. Känner du dem? Kan du åtminstone grunderna och vet du vad som är tillåtet och vilket avsnitt du bör läsa innan du börjar förbättra trädgården, fälla eller skörda grannens päronträd som sträcker sig bortom dig?

Källa: Youtube

Lagar gäller även for ogräs eller invasiva växter

Känner du till att det finns en lag om fytosanitär vård, nämligen 326/2004 Coll., som också reglerar hur varje ägare eller arrendator ska ta hand om sin mark? Det är i grunden en reduktion av ogräs, eventuellt även andra invasiva arter som sprider sig fritt genom landskapet. Privata ägare, företag, kommuner och stat ska ta hand om sig. De har alla en plikt att inte låta sin mark bli helt bevuxen av vilda ogräs. Bristande efterlevnad av lagen kan bedömas på olika sätt. Och detta som ett brott som kan kosta en privatperson upp till 30 000 kronor, ett företag upp till en halv miljon. Därvid räcker det oftast med att låta växten klippas flera gånger om året. Medan ogräs helt enkelt är allestädes närvarande och vanligt i vårt land, ser man också ner på invasiva växter.

I det här fallet måste du redan ha hört talas om bolshevnik, som inte bara är en icke-inhemsk växt, utan framför allt är den farlig för människor och djur. Men invasiva arter utgör ett problem för hela ekosystemet och därför är de, även om de inte utgör ett direkt hot mot hälsan, inte mindre problematiska. De sprider sig fritt över landskapet och tränger aggressivt undan inhemska arter. På vårt territorium finns det upp till 75 arter av växter som anses vara invasiva och deras förekomst måste regleras. Listan innehåller även följande:

 • ambrosia
 • bolsjevnik magnifik
 • tall vejmutovka
 • ask lönn
 • Tjeckisk tornfalk
 • Japansk tornfalk
 • Sakhalins tornfalk
 • en främlings vårdnadshavare
 • snäll böjd
 • småblommig tapioka
 • körtelbandmask
 • körtelclown
 • femåring
 • stremcha sent
 • jordärtskocka
 • tagg akacia
 • knäböjd kotte
 • lupin många löv
 • Kanadensisk gullviva
 • jätte gullviva

Lagen reglerar även fällning av träd, och eldning av gräs är helt förbjudet

Om du tror att du kommer att lösa underhållet av marken genom att bränna gräset eller bränna löven, var då uppmärksam på detta också. Du kan fortfarande bränna komposten, eller organiskt material som samlats in genom att kratta trädgården. Detta är endast möjligt om det inte finns något förbud mot att elda.

Det rekommenderas att endast bränna krattat trädgårdsavfall i en begränsad eldstad, helst när det inte blåser. Ha möjlighet att släcka eventuell brand omedelbart, lämna den inte utan uppsikt och släck alltid branden helt efter att branden är över. Men det är annorlunda när det gäller brinnande gräs. Denna praxis är helt förbjuden, även av tre lagar. Vid överträdelse riskerar du böter på tjugofem tusen.

Ett annat vanligt arbete i trädgården, som är bunden av lag, är att hugga ner träd. Det kan för dig tyckas att kommunen eller staten inte behöver vara intresserad av vad som finns på din fastighet, men vi vet redan från ogräslagen att så inte riktigt är fallet. Du kan fälla ett träd utan tillstånd om det är ett omedelbart hot mot människoliv eller betydande egendom. Även i så fall redovisas dock arbetets utförande inom 15 dagar efter avverkning.

Ägaren till marken begär tillstånd från kommunen. Det ska tilläggas att kommunen och lagarna ser annorlunda på ditt gamla körsbärsträd än den anrika linden i gränden som finns på din fastighet. När det gäller träd eller andra viktiga landskapselement, fråga alltid om lov. Ibland handlar det också om arvsskyddade träd. I dessa fall gäller inte den allmänna regeln att du utan förvarning får hugga ett träd på din fastighet vars omkrets på 1,3 m över mark är mindre än 80 cm.

Skördar du det du inte sådde? Lagarna gäller även grannens frukt

När det gäller träden som sträcker sig från grannarna till dig och eventuell frukt, då gäller flera lektioner. En av dem är säkert att grannen ska plantera träd inte närmare än 3 meter från fastighetsgränsen, för mindre träd upp till tre meters höjd kan det vara till och med 1,5 meter från staketet. Denna förordning försöker förhindra eventuella tvister.

Om trädet växer upp till dig kan du be grannen att minska grönskan. Om trädet hotar hälsa eller egendom, då kan du göra det också. Som för alla frukter, de är en granne så länge de är på trädets grenar. När de faller är de dina, vilket innebär att du kan äta dem, men du måste också städa upp dem. Men om du vill ha goda relationer, försök att komma överens med din granne. Det lönar sig alltid!

relaterade artiklar

Källor: kurzy.cz, hzscr.cz, denik.cz, odvnesti247.cz, vitalia.cz

Leave a Response