Hälsa

Forskare har funnit att utbildning i vuxen ålder skyddar mot demens

119views

Japanska forskare har under forskningen funnit att om en person fortsätter att lära sig nya saker i vuxen ålder, minskar sannolikheten för att utveckla demens. Studierna genomfördes med deltagande av mer än 280 tusen människor i åldern 40 till 70 år. För varje patient studerades risken att utveckla åldersrelaterade sjukdomar associerade med nedsatt hjärnfunktion och varje patient noterade om han deltog i utvecklingsprogram.

Patienterna genomgick särskilda tester för reaktion och uppmärksamhet. Under den fyraåriga testperioden utvecklade endast en procent av försökspersonerna demens. Bland dem som fortsatte att få ny kunskap minskade sannolikheten att utveckla demens med nästan 20 procent. Förresten, vi berättade att…

Leave a Response