Hälsa

Forskare har hittat blodbiomarkörer som bara långlever har

#image_title
146views

Forskare från Karolinska Institutet i Stockholm (Sverige) har studerat blod i 35 år. Experter studerade analyserna av 44 tusen pensionärer, varav 1 200 frivilliga passerade 100-årsgränsen. I processen spårade de 12 biologiska blodmarkörer.

Indikatorer över det normala indikerade möjliga problem. Till exempel indikerade en stor andel urinsyra inflammatoriska processer, och förhöjda nivåer av glukos indikerade svårigheter med ämnesomsättningen. Experter studerade leverns tillstånd med hjälp av enzymerna ALT, AST, gamma-GT, alkaliskt fosfatas, LDH och albumin (huvudproteinet i blodserum). Njurens funktion bestäms av energiomsättningen syran kreatinin. Låga järnnivåer indikerade i sin tur

Nyligen kunde experter komma till den första interimistiska slutsatsen. De fann att hos deltagare som var 100 år eller äldre började nivåerna av glukos, urinsyra och kreatin minska efter 60 års ålder. Deltagare som hade dessa biomarkörer nära maxvärden, men kolesterol- och järnnivåerna, tvärtom, var låga, levde sällan för att nå det tresiffriga datumet.

Vi berättade vilka bär som minskar risken att utveckla demens.

Leave a Response