Hälsa

Immuncellsbrist kopplat till humör och depression

#image_title
131views

Forskare från Mount Sinai School of Medicine har funnit att immunceller är direkt kopplade till känslor av ångest. Under testning fann man att brist på T-celler påverkar utvecklingen av Alzheimers sjukdom, depression och humör. T-celler är de viktigaste regulatorerna av immunsvaret.

Studien utfördes på två grupper av gnagare. I en undergrupp reducerades T-celler, medan de i den andra låg inom normala gränser. Alla försökspersoner krävdes att utföra samma åtgärder för att upptäcka depression och ökad ångest. Gnagare med låga nivåer av regulatoriska celler var mer benägna att visa symtom på ångest och depression, hopkurade i mörka hörn, var mindre rörliga och brydde sig inte om sin egen säkerhet. När den friska nivån av regulatoriska celler återställdes, försvann symtomen på beteendepatologi hos försökspersonerna. Vi har redan berättat för dig…

Leave a Response