Matlagning

Den kalla fullmånen närmar sig. Vad bör du veta om honom?

155views

Väduren (21 mars – 20 april)

Decembers fullmåne kan vara en tid för Väduren att fokusera på personlig och känslomässig balans. Nya tankar och attityder kan dyka upp som kan påverka deras relationer och mål. De kan också känna att deras inre styrka och beslutsamhet byggs upp.

Oxen (21 april – 21 maj)

Fullmånen i december kommer att vara en period med fokus på personlig tillväxt och ekonomi för Oxen. Nya karriärmöjligheter eller finansiella investeringsmöjligheter kan uppstå och detta kan påverka deras övergripande riktning och stabilitet.

Tvillingarna (22 maj – 21 juni)

Tvillingarna kan uppleva en större betoning på kommunikation, tänkande och social interaktion i december. Det kan finnas möjligheter att dela idéer och åsikter med andra. Det är möjligt att även flexibilitet och anpassningsförmåga kommer att betonas, vilket kan vara nyckeln till framgång i olika situationer.

Cancer (22 juni – 22 juli)

För cancer innebär december ökad känslighet för familjefrågor och relationer. Det är en tid då känslor förknippade med hem och nära och kära kan öka. Cancer kan känna ett starkare behov av att ansluta och ta hand om sina nära och kära.

Leo (23 juli – 22 augusti)

Fullmånen den 27 december ger leomedlemmar behovet av att betona personlig uttrycksförmåga, kreativitet och självförtroende. De kan känna en önskan att uttrycka sin individualitet och vara i centrum för uppmärksamheten. Denna period kan vara bra för konstprojekt, romantik och att uttrycka dina egna åsikter.

Jungfrun (23.8–22.9.)

Fullmånen i december är en tid för Jungfrun att fokusera på effektiv planering och hantering av sina uppgifter. Jungfrur kan också känna ett behov av att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Vågen (23 september – 23 oktober)

I december kan Vågen fokusera sin uppmärksamhet på mellanmänskliga relationer, estetik och balans. Det kommer att bli en period då Vågen mer intensivt kommer att känna behovet av harmoni i sin omgivning. Att söka estetiska upplevelser, ägna dig åt konst eller aktivt arbeta för att stärka dina relationer kommer att vara nyckelelement i denna fas.

Skorpionen (24 oktober – 22 november)

För Scorpios kommer december att handla om att utveckla intensiva känslor, transformation och att avslöja dolda sanningar. Under denna tid kunde skorpioner möta utmaningar och hitta möjligheter förknippade med djupa känslomässiga upplevelser. Samtidigt kan sökandet efter en djupare mening och betydelse med livet vara inspirerande för dem.

Skytten (23 november – 21 december)

Lusten efter äventyr, vidga sina vyer och söka efter en djupare mening i livet, så här kommer Skyttens decemberstämning att se ut. Under denna period kunde skyttar känna sig motiverade att utforska nya möjligheter, inte bara när det gäller fysiska resor, utan också inom området för personlig och mental utveckling.

Stenbocken (22 december – 20 januari)

Under de sista dagarna av 2023 kommer Stenbockarna att behöva betona sin praktiska funktion, känsla för planering och att uppnå långsiktiga mål. Vid denna tidpunkt kommer Stenbockar att känna ett behov av att exakt planera sin fritid och semester för 2024 och utforma en strategi för att bygga upp sina personliga och professionella liv under det nya året.

Vattumannen (21 januari – 20 februari)

Decembers fullmåne kommer att intensifiera Vattumannens önskan om oberoende och utveckla tänkande utanför konventionella ramar. I detta skede kunde Vattumännen hitta motivation i att hitta nya sätt att tänka, främja förändring och främja sin unika vision. Sätt dig ner, Vattumän, och gör en plan för 2024.

Fiskarna (21 februari – 20 mars)

Under december öppnar sig en tid för Fiskarna då intuition och kreativa uttryck tar en ledande roll. Denna period är en möjlighet för dem att få djupare kontakt med sina egna känslor och att öppna upp sin inre värld. Fiskarna kan känna ett starkare behov av att uttrycka sin unika kreativitet och känslighet, vilket kan vara oerhört inspirerande. Det är en tid då de kan fördjupa sig i den kreativa processen och finna djup tillfredsställelse i att uttrycka sina egna unika uttryck.

relaterade artiklar

Källa: spektrumzdravi.cz

Leave a Response